Είστε εδώ

Allianz

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και της προώθησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το 2011 βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περισσότερους από 326.000 πελάτες μέσα από 15 υποκαταστήματα, 1.260 συνεργάτες, 446 πρακτορεία και 245 εργαζόμενους στις κεντρικές της υπηρεσίες.

Ο κύκλος εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της Allianz Ελλάδος για το 2011 ανήλθε σε 233,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη έφτασαν τα 18,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η Allianz Ελλάδος μέσω της θυγατρικής Allianz ΑΕΔΑΚ, διαχειρίζεται αυνολικά κεφάλαια ύψους 326 εκατ. ευρώ.