Είστε εδώ

Eurolife

Στην EFG Eurolife Ασφαλιστική σχεδιάζουμε, διαθέτουμε και προωθούμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Μετράμε ήδη πάνω από 10 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας. Στο διάστημα αυτό έχουμε δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
Η δομή μας

Ανήκουμε στον Όμιλο Eurobank (100% θυγατρικές της Τράπεζας Eurobank ). Αποτελούμαστε από τις ασφαλιστικές εταιρείες:

EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. (Ασφαλίσεις Ζωής)
Στοιχεία εταιρείας: EFG Eurolife Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής, Λεωφ. Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ.: 094240124 - ΔΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων/ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 17288/05/Β/88/007 Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. (Γενικές Ασφαλίσεις)
Στοιχεία εταιρείας: EFG Eurolife Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σμύρνη, Α.Φ.Μ.: 094222850 - ΔΟΥ: Μεγάλων Επιχειρήσεων/ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 16278/05/Β/87/009 Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Δραστηριοποιούμαστε με όλα τα δίκτυα πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα:

Καταστήματα Eurobank
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της EFG Eurolife Ασφαλιστικής
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες / Πράκτορες