Είστε εδώ

iMed Α.Ε

Η iMed Α.Ε είναι μια σύγχρονα οργανωμένη εταιρία διαχείρισης συστημάτων υγείας που δημιουργήθηκε το 2003 από μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στους χώρους της υγείας, των οικονομικών υπηρεσιών και του Marketing.

Με τεχνογνωσία που ήδη εφαρμόζεται σε χώρες με προηγμένα συστήματα υπηρεσιών υγείας (Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α, Ισπανία), έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται δίκτυα υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η δημιουργία των δικτύων υγείας έχει επιτευχθεί με την συνδρομή έγκριτων επιστημόνων και με διαδικασίες αυστηρής και συνεχούς αξιολόγησης, αφενός των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας και αφετέρου του ανθρωπίνου δυναμικού (ιατροί όλων των ειδικοτήτων).

Η αξιολόγηση ιδιαίτερα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό των δικτύων υγείας, στηρίζεται στο τρίπτυχο γνώσεις, εμπειρία και συμπεριφορά.

Η διαχείριση των δικτύων υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών προς τους συνδρομητές της εταιρίας μας υποστηρίζονται από έμπειρους διοικητικούς υπαλλήλους αλλά κυρίως ελέγχονται και συντονίζονται από ένα εξελιγμένο Συντονιστικό Κέντρο / Call Center
(801 802 2000) με σύγχρονη μηχανογραφική υποδομή .

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παροχή όλων των υπηρεσιών υγείας με χαμηλό κόστος μέσω δικτύων που αποτελούνται από παροχείς αυστηρά επιλεγμένους και προσανατολισμένους στη καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στο χώρο της υγείας.
Δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης στους συνδρομητές της εταιρίας.